Jordtirsdag var i eldre tider et navn på andre eller tredje tirsdag etter påske. Etter loven skulle odelssak stevnes til odelstomta denne dagen. Stevningen skulle være forkynt før jul. Dagen ble mange steder kalt tokketirsdag, fordi den flyttet seg med påsken.