Navnetabu er en form for tabu som går ut på at det er farlig eller direkte forbudt å uttale det rette navnet på mennesker eller dyr. I stedet fikk de andre betegnelser, som f.eks. sidkofte for prest, firføtting for hest, sidhale for ku, hornskåre for geit. Navnetabu er kjent fra de nordiske land og Shetland og Orknøyene.