Husbondskar, husbondsdreng, rådsdreng, tidligere en eldre gårdskar som ledet arbeidet på en bondegård.