Blodsbånd, kjødelig slektskap, til forskjell fra åndelig slektskap eller slektskap ved inngifte.