Good-bye, den vanlige engelske avskjedshilsen, en forkorting av God be with you, Gud være med dere (deg); good er innført etter mønster av good morning o.l. uttrykk.