Seremonimester, en som skal påse at visse seremonier blir overholdt.