Være disponert for noe, være mottagelig for noe, ha disposisjon for noe.