Rekombinere, slutte seg sammen igjen etter å ha vært atskilt.