Etterslep, det å ligge etter, være kommet i bakleksa; noe som (bokstavelig talt) sleper etter noe annet; kompensasjon for manglende lønnsglidning i en avtaleperiode.