Ruralisering, det å overføre trekk som er typiske for landet og landsbefolkningen, til bymiljø.