Konsumpsjonsavgift, aksise, eldre norsk og dansk forbruksavgift lagt på varer som fra landet ble ført inn til enkelte byer. Innkasseringen ble gjerne bortforpaktet for flere år for en bestemt sum.