Superstruktur, overordnet struktur; hovedstruktur.