Fyndord, rammende uttrykk i kort, knapp form, dannet av subst. fynd, kraft, rammende evne, jfr. si noe med fynd og klem, og av adj. fyndig: vektig, lødig (av ty. 'malmholdig').