Folkets kårne, folkets valgte, ofte brukt som betegnelse på Stortingets medlemmer. Det er mulig at uttrykket kommer fra Henrik Wergelands dikt Norges Storting, der han i det siste verset snakker om «dine [Norges] kårne».