Bondeferder, gammel betegnelse på det at norske bønder reiste til København for å klage til kongen over embetsmenns misbruk av makt og myndighet.