Jernfot til å sette gryter og panner på over ilden i en grue.