Blår, dansk ord for stry. Kaste en blår i øynene, føre en bak lyset, narre en opp i stry.