Orientere seg, finne ut hvor man er ved hjelp av kart og kompass og ved kjennemerker i terrenget; ta en retning; finne seg til rette og få oversikt over hovedtrekkene.