Predisposisjon, det å være predisponert; medfødt mottagelighet.