Magmatisk, som gjelder magma eller består av magma.