Verbal stil, stil, uttrykksmåte som er preget av at verb (i motsetning til substantiv) utgjør hovedord i fremstillingen, særlig i tidsformene presens og preteritum.