Datere seg fra, skrive seg fra, være begynt, oppstått, på det eller det tidspunkt. Se også datum.