Sjekke inn, kontrollere og registrere noe som passerer inn, f.eks. passasjerer før flyavgang eller bøker som leveres inn på bibliotek etter utlån.