Aksjonsradius, den lengste distanse et fartøy eller et luftfartøy kan tilbakelegge uten ny forsyning av drivstoff, og likevel vende tilbake til utgangsbasen. For skyts er aksjonsradius lik skuddvidden. En radiosenders aksjonsradius er den største avstand fra senderen hvor man under normale lytterforhold kan oppfange signalene tydelig.