Til evidens, slik at det er hevet over tvil. I filosofisk språkbruk betegner evidens den høyeste grad av visshet man kan ha.