Pampevelde, styreform i sammenslutninger og politiske organer der noen få har makten.