Bet, forbindelsesformen av det hebr. bajit, hus, sted; finnes i mange stedsnavn, f.eks. Betel, «Guds hus», altså et kultussted, 1 Mos 28,19; Betlehem, brødsted, spisested, et vitnesbyrd om stedets fruktbarhet arab. bajt lahm.