Akademisk borger, student som er immatrikulert ved universitetet/høyskole.