Fotnote, opplysning nederst på en bokside, som det henvises til i teksten.