En økonomisk modell er et system av ligninger som uttrykker sosialøkonomiske sammenhenger.