Gordisk knute, innviklet knute, ofte om vanskelig problem som kan løses på en resolutt og radikal måte; se Gordion.