Media, eg. flertall av medium; vanlig brukt som synonym for massemedier.