Førefall, tiden da sledeføret gikk bort under vårløsningen (om eldre forhold).