Immaterielt erverv, erverv som i første rekke gjør bruk av personenes åndelige, intellektuelle evner, f.eks. undervisning i boklige fag, juridisk og medisinsk praksis, prestegjerning osv.