Gandvik, gammelt navn på Kvitsjøen. Navnet er visstnok sammensatt med norrønt gandr, stav, kjepp. Gandvik er nevnt i Olav den helliges saga og ofte i sene, eventyrlige sagaer.