Brageløfte, egentlig om norrøne forhold, høytidelig løfte om å utføre et storverk, gitt idet en tømte en skål (bragebeger, norrønt bragarfull); nå om «(for) stort løfte».