Codan, dikterisk navn på Østersjøen, særlig kjent fra B. S. Ingemanns nasjonalsang «Vift stolt paa Codans Bølge, Blodrøde Dannebrog». Skriver seg fra de romerske forfatteres navn på Østersjøen: Sinus Codanus.