Personal, personal-, personlig, som angår eller er knyttet til en person eller til personale.