Eufemistisk, forskjønnende, formildende, omskrivende.