Tredjemann, utenforstående person; enhver som ikke er part i en bestemt avtale, rettsforhold, arbeidskonflikt m.m.