Folkelesning, litteratur som er beregnet på et meget bredt publikum eller som oppnår en meget vid leserkrets.