Humanistisk dannelse, dannelse som særlig bygger på studiet av humanistiske fag.