Eksterne forhold, forhold utenfor den angjeldende institusjon, bedrift el.l.