Dobbeltstemme, to stemmer som under en avstemning tilkommer presidenten, ordføreren eller formannen i tilfelle av stemmelikhet.