Ekspolisjon, pussing, polering, utsmykning av tale eller foredrag ved forskjønnende talemåter.