Skrinlegge, eg. legge en helgens relikvier i skrin, nå brukt om å henlegge (sak, plan el.l.).