Etablere seg, starte en forretning eller annet foretak; nedsette seg; stifte eget hjem, evt. med familie.