Neglisjerbar, så lite (eller ubetydelig) at man kan se bort fra det.