Ekspensilasjon, innføring av en utgift i utgiftsbok; skinnutgift, fiktiv utgift.