Kondisjonerte folk, (i eldre språk), personer som hører til en rang- eller embetsklasse (kondisjon), overført om folk av den «dannede» klasse, overklassen.